PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Sobre De Editione

De Editione neix el 21 de febrer del 2011 com a escissió personal del bloc col·lectiu Addenda et Corrigenda.

El seus centres d'interès són la tipografia, l'edició i el món del llibre, particularment en català.

La seva llengua de publicació és exclusivament el català.

La seva autora és Silvia Senz Bueno, que també administra el butlletí sectorial Infoedicat.