PROPIETAT INTEL·LECTUAL

17 de febr. 2014

Ortotipografia i tipografia: semblances i diferències


Abans de l’apunt d'avui, sovint he escrit sobre la creixent tendència a confondre tipografia amb ortotipografia. Per a qui no tingui una noció clara de tot allò que abasten luna i laltra, cinc cèntims il·lustrats de les seves semblances i diferències:
 
Semblances

1. La tipografia i l’ortotipografia es fonamenten en els mateixos principis (funcionalitat, proporcionalitat, estètica i llegibilitat). La prova la tenim en el fet que quan es defensa un ús ortotipogràfic determinat en detriment dun altre (propi o aliè) sovint es fa amb arguments basats en aquests principis.

Un argument a favor de l’ús de les cometes llatines en comptes de les angleses 
es basa justament en els principis d’estètica i proporcionalitat: 
la prosa (blanc de la interlletra) és més harmoniosa i està millor distribuïda.


2. Tant la variació en els usos tipogràfics com en els usos ortotipogràfics depenen dels corrents culturals que eflueixen dels principals centres principals de creació i difusió d’impresos o de producció de tipus de lletra.

És per això que els usos tipogràfics i les normes ortotipogràfiques dels països llatins són similars (la font comuna és la impremta i tipografia franceses). En el cas de països plurilingües, la diferència entre l’ortotipografia de les llengües d’una mateixa família és molt minsa: l’ortotipografia castellana i catalana tradicionals són molt semblants, i les discrepàncies entre la catalana i la valenciana també són mínimes. L’excepció és l’Ortotipografia de Solà i Pujol, que segueix sovint tradicions anglosaxones.Diferències

3. La variació ortotipogràfica va molt lligada a la història i ortografia d’una llengua i no és transferible d’una llengua a una altra sense que hi hagi problemes de comprensió fins que el lector s’avesa als usos ortotipogràfics estrangers. 

Per contra, els usos tipogràfics sí són transferibles d’una tradició a una altra sense que en cap moment hi hagi problemes de comprensió. 
 

4. Pel que fa al text, la tipografia afecta només a la construcció visual dels signes tipogràfics, que poden ser molt diversos. I l’ortotipografia, a l’aplicació significativa dels signes tipogràfiques en el text.
 Exemples: variació tipogràfica de les cometes i variació ortotipogràfica de les cometes

Variació tipogràfica de les cometes (per la tipologia, tant pel que fa a les diverses formes gràfiques del propi signe, com al seu disseny en diferents famílies de lletra):


Variació tipogràfica de les cometes (per la posició que cadascuna té en l’ull del tipus):
Variació ortotipogràfica de les cometes (per l’ús que en fan cada llengua i tradició impresa):Mostra
Unicode (decimal)
HTML
Descripció
...’
U+2018 (8216), U+2019 (8217)
‘ ’
Cometes simples angleses
...”
U+201C (8220), U+201D (8221)
“ ”
Cometes dobles angleses
...’
U+2019 (8217), U+2019 (8217)
’ ’
Cometes simples sueques i finlandeses
...”
U+201D (8221), U+201D (8221)
” ”
Cometes dobles sueques i finlandeses
...‘
U+201A (8218), U+2018 (8216)
‚ ‘
Cometes simples alemanyes
...“
U+201E (8222), U+201C (8220)
„ “
Cometes dobles alemanyes
...’
U+201A (8218), U+2019 (8217)
‚ ’
Cometes simples poloneses
...”
U+201E (8222), U+201d (8221)
„ ”
Cometes dobles poloneses
‹ ... ›
U+2039 (8249), U+203A (8250)
‹ ›
Cometes simples angulars franceses
« ... »
U+00AB (171), U+00BB (187)
« »
Cometes dobles angulars franceses
«...»
U+00AB (171), U+00BB (187)
« »
Cometes dobles angulars llatines
'...'
U+0027 (39)
Directament '.
Cometes simples rectes
"..."
U+0022 (34)
". Directament "
Cometes dobles rectes

Silvia Senz

1 comentari:

Anònim ha dit...

Gràcies pel text. És clar i didàctic i hi he après coses interessants.

Ginebra