PROPIETAT INTEL·LECTUAL

23 de jul. 2021

Com es feien els llibres fins al segle XIX (i com es creaven les fonts fins a principis del XX)

De la creació dels tipus movibles de plom, a la impressió de galerades amb la impremta manual, en 3 fases. (Font: Museum Plantin Moretus, Anvers).


FASE 1️⃣:
▶️ Gravat del punxó (signe en negatiu).▶️ Estampació de la matriu (signe en positiu).

 

▶️ Fundició en plom del tipus movible (signe en negatiu).Això es feia tipus per tipus, fins a crear tot el contingut d'una família de lletra d'un determinat sistema d'escriptura; és a dir, totes les pòlisses («fonts»), amb tots els signes i blancs corresponents a cada variant i cos de lletra!

FASE 2️⃣:
▶️ Composició de línies amb els tipus movibles i el componedor.▶️
Relligat de la caixa de composició dins de la galera.▶️ Fixació de la galera, ajustant caixa i marges.I això es repetia per al text de cada pàgina!


FASE 3️⃣:
▶️ Finalment, entintat i impressió.

 

Això es feia primer un sol cop per pàgina per treure'n una prova. Un cop corregides les proves (galerades), es repetia el mateix procediment tants cops per pàgina com exemplars se'n fessin.

Pel que fa a les il·lustracions, les matrius també es gravaven a mà, en negatiu. Però això ja és una altra història de la impremta manual i artesanal...